ผู้ดูแลระบบ

© 2021 ช่วยหมอ.com
รู้ค่า รู้คิด รู้แบ่งปัน สนับสนุนโดย Loy Academy


X
ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. ช่วยหมอ.com เป็นระบบเว็บแอปพลิเคชั่น พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล สำหรับสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2. เราคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ และให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก ในการจัดเก็บข้อมูลพิกัดตำแหน่งนั้น ระบบมิได้มีการจัดเก็บพิกัดตำแหน่งจริงของผู้ใช้งาน ณ ขณะนั้น การจัดเก็บข้อมูลพิกัดตำแหน่งเป็นเพียงการจัดเก็บพิกัดตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับผู้ใช้เท่านั้น

3. ในด้านการให้บริการประชาชนทั่วไป ช่วยหมอ.com ทำหน้าที่เป็นระบบที่ช่วยให้คำแนะนำปรึกษาเบื้องต้น ในกรณีที่มีอาการป่วยคล้ายไข้หวัด เช่น ไข้ ไอ เจ็บคอ เป็นต้น เพื่อประเมินว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่ และมีความเสี่ยงเท่าไหร่ ตามหลักการทางสถิติ

4. แบบประเมินนี้ใช้หลักการทางสถิติในการประเมินความน่าจะเป็นทางสถิติตามข้อมูลที่มีอยู่ปัจจุบัน อ้างอิงวิธีการคำนวณของ ลอย ชุนพงษ์ทอง ทั้งนี้ การที่ผู้ใช้งานทำแบบประเมินแล้วพบว่ามีโอกาสที่จะเป็นโควิด 100% มิได้หมายความว่าผู้ทำแบบประเมินติดเชื้อโควิดแล้วแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามหากท่านทำแบบประเมินความเสี่ยงแล้วพบว่า ท่านมีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูง ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยโรคโดยด่วน

5. เว็บไซต์เรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เมื่อท่านส่งข้อมูลมายังศูนย์ข้อมูลของเรา เรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้งานคุกกี้ โดยคุกกี้นี้จะทำหน้าที่คล้ายกับบัตรสมาชิก เพื่อให้ระบบสามารถจดจำได้ว่าท่านเคยส่งข้อมูลมายังศูนย์ข้อมูลแล้วหรือยัง และเราจะให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่เคยส่งข้อมูลมายังศูนย์ข้อมูล ในการแสดงผลการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตร จากจุดที่ท่านอยู่ปัจจุบันเป็นระยะเวลา 15 วัน เพื่อที่ท่านจะได้สามารถตรวจสอบได้ว่า ในพื้นที่ของท่านนั้นมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด และท่านสามารถรับสิทธิดังกล่าวได้เมื่อท่านส่งข้อมูลมายังศูนย์ข้อมูลอีกครั้ง

6. เรามีการปรับปรุงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเป็นระยะ ตามฟังก์ชั่นการทำงานที่เราได้เพิ่มเข้าไปในระบบ ท่านควรตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเป็นระยะ เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข การที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้แสดงว่าท่านยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมด