เว็บแอปช่วยหมอ
นำทีมโดย

ลอย ชุนพงษ์ทอง

ประเมินอาการโควิด

เราเก็บตำแหน่งและสถิติของคนในหมู่บ้านนั้น ไม่ใช่แต่ละหลังคาเรือน และไม่เปิดเผยให้ใครรู้
จนกว่าจะเกิดความผิดปรกติของหมู่บ้านนั้น ไม่มีอาการก็ควรประเมินทุก 30 วัน เพื่อเปรียบเทียบ
อัปเดตอาการป่วยได้ โดยอิงข้อมูลวันที่เริ่มป่วย อายุ เพศ การมีโรคประจำตัว และพิกัดตำแหน่งเดิม

 โปรดตอบคำถามอาการที่ท่านเป็น โดยควรหลีกเลี่ยงการตอบว่าไม่แน่ใจเพื่อความถูกต้องแม่นยำของแบบประเมิน

มีไข้ (ตัวร้อน อุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียสขึ้นไป)
ไอแห้ง (ไม่มีเสมหะ)
อ่อนล้า (ไม่มีแรง)
ไม่ได้กลิ่น (เบื่ออาหาร)
ปวดหัว
ปวดเมื่อยตามตัว
เจ็บคอ
ไม่สบายท้อง
ตาแดง
มีผื่นตามผิวหนัง หรือสีเล็บเปลี่ยน

 อาการรุนแรงต่อไปนี้ จะนำไปคำนวณเมื่อมีอาการทั่วไปอย่างน้อย 1 อย่าง

ท่านมีอาการอาเจียนร่วมด้วย
ท่านมีอาการหอบร่วมด้วย

 การประเมินความเสี่ยงแบบไม่ส่งข้อมูลนี้ ท่านจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษในการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง

ประเมิน แบบไม่ส่งข้อมูล

โปรดส่งข้อมูลด้วยโทรศัพท์มือถือเมื่ออยู่บ้าน และอนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่ง

วันที่เริ่มมีอาการป่วย (ถ้าไม่มีอาการใช้วันนี้) *

อายุ (ปี) *

เพศ *
โรคประจำตัว * (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือโรคอายุรกรรม)

 ถ้าระบุตำแหน่งไม่ได้ ใน Chrome กดปุ่ม 3 จุด ขวาบน () >ตั้งค่า>ตั้งค่าเว็บไซต์>ตำแหน่ง>อนุญาตประเมินความเสี่ยง+ส่งข้อมูล

 

© 2021 ช่วยหมอ.com
รู้ค่า รู้คิด รู้แบ่งปัน สนับสนุนโดย Loy Academy


X
ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. ช่วยหมอ.com เป็นระบบเว็บแอปพลิเคชั่น พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล สำหรับสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2. เราคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ และให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก ในการจัดเก็บข้อมูลพิกัดตำแหน่งนั้น ระบบมิได้มีการจัดเก็บพิกัดตำแหน่งจริงของผู้ใช้งาน ณ ขณะนั้น การจัดเก็บข้อมูลพิกัดตำแหน่งเป็นเพียงการจัดเก็บพิกัดตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับผู้ใช้เท่านั้น

3. ในด้านการให้บริการประชาชนทั่วไป ช่วยหมอ.com ทำหน้าที่เป็นระบบที่ช่วยให้คำแนะนำปรึกษาเบื้องต้น ในกรณีที่มีอาการป่วยคล้ายไข้หวัด เช่น ไข้ ไอ เจ็บคอ เป็นต้น เพื่อประเมินว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่ และมีความเสี่ยงเท่าไหร่ ตามหลักการทางสถิติ

4. แบบประเมินนี้ใช้หลักการทางสถิติในการประเมินความน่าจะเป็นทางสถิติตามข้อมูลที่มีอยู่ปัจจุบัน อ้างอิงวิธีการคำนวณของ ลอย ชุนพงษ์ทอง ทั้งนี้ การที่ผู้ใช้งานทำแบบประเมินแล้วพบว่ามีโอกาสที่จะเป็นโควิด 100% มิได้หมายความว่าผู้ทำแบบประเมินติดเชื้อโควิดแล้วแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามหากท่านทำแบบประเมินความเสี่ยงแล้วพบว่า ท่านมีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูง ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยโรคโดยด่วน

5. เว็บไซต์เรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เมื่อท่านส่งข้อมูลมายังศูนย์ข้อมูลของเรา เรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้งานคุกกี้ โดยคุกกี้นี้จะทำหน้าที่คล้ายกับบัตรสมาชิก เพื่อให้ระบบสามารถจดจำได้ว่าท่านเคยส่งข้อมูลมายังศูนย์ข้อมูลแล้วหรือยัง และเราจะให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่เคยส่งข้อมูลมายังศูนย์ข้อมูล ในการแสดงผลการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตร จากจุดที่ท่านอยู่ปัจจุบันเป็นระยะเวลา 15 วัน เพื่อที่ท่านจะได้สามารถตรวจสอบได้ว่า ในพื้นที่ของท่านนั้นมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด และท่านสามารถรับสิทธิดังกล่าวได้เมื่อท่านส่งข้อมูลมายังศูนย์ข้อมูลอีกครั้ง

6. เรามีการปรับปรุงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเป็นระยะ ตามฟังก์ชั่นการทำงานที่เราได้เพิ่มเข้าไปในระบบ ท่านควรตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเป็นระยะ เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข การที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้แสดงว่าท่านยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมด